ایستگاه پمپاژ

– طراحی ، اجرا و نصب ایستگاه پمپاژ به منظور تامین آب تصفیه خانه خرمشهر با ظرفیت یک متر مکعب بر ثانیه

– طراحی ، اجرا و نصب ایستگاه پمپاژ و انتقال آب از کانال مارد به تصفیه خانه حفاری  شرقی

– تهیه و نصب تجهیزات الکترومکانیکال سه حلقه چاه نیمه عمیق ( فلمن ) در منطقه کفعلی شوشتر

 

abresani-istgahe pompaj(3)  abresani-istgahe pompaj(1)  _MG_0090

 

Develop by miladsoft.net