تعمیر و نگهداری بلافصل

  • عملیات تعمیر و نگهداری پست های فشار قوی و خطوط انتقال نیرو  و یا پست های بلافصل نیروگاه های برق آبی خوزستان  در حوزه   سد های دز ، شهید عباسپور ، کارون ۳ ، مسجد سلیمان ، کرخه و مارون به شرح ذیل می باشد :

– آزمایشات رأکتور ، ترانسفورماتورهای قدرت ، ولتاژ و جریان

– آزمایشات سیستم تجهیزات پست های انتقال ، فوق توزیع و توزیع

– آزمایشات سیستم حفاظت و کنترل و اندازه گیری

– آزمایشات سیستم AC-DC و تجهیزات مربوطه

– آزمایشات سیستم ارتباطات و تله متری

– محاسبات و طراحی خطوط انتقال ، فوق توزیع و توزیع

– مطالعات برنامه ریزی و مهندسی و طراحی سیستم های پست و نیروگاه و تجهیزات جانبی

– راه اندازی ، نصب و تعمیر و نگهداری پست و نیروگاهها

– اجرای عملیات ترموویژن تجهیزات پست های انتقال ، فوق توزیع و توزیع به انضمام خطوط ارتباطی

– اجرای پروژه های PUM  پست های بلافصل نیروگاهی

postha7postha8

Develop by miladsoft.net