تعمیرات اساسی

  • چهار واحد ۲۵۰ مگاواتی نیروگاه اول سد شهید عباسپور
  • هشت واحد ۶۵ مگاواتی سد دز
  • دو واحد نیروگاه سد درود زن فارس
  • دو واحد نیروگاه سد سفید رود
  • دو واحد نیروگاه کلان
  • دو واحد از نیروگاه سد مهاباد
  • یک واحد نیروگاه سد ارس

DSC07917IMG_2510_001

 

Develop by miladsoft.net