مقالات

۱– الاینمنت کردن شفت عمودی واحدهای توربین ژنراتور نیروگاههای برق آبی مشاهده

۲- اندازه گیری و ارزیابی ارتعاشات واحد ۶ نیروگاه برق آبی شهید عباسپور مشاهده

۳- بهینه سازی هندسی اجکتورهای سیستم تخلیه نیروگاه آبی مطالعه موردی نیروگاه دز مشاهده

۴- تحلیل جریان و سیستم هیدرولیک شیر پروانه ای مطالعه موردی نیروگاه دز مشاهده

۵- بهینه سازی سیستم خنک کاری نیروگاه برق آبی مطالعه موردی نیروگاه دز مشاهده

۶- بررسی تاثیر رسوب بر کارایی حرارتی و اگزرژی مبدلهای ترانسفورمرهای نیروگاه دز – مطالعه موردی مشاهده

کلیه حقوق مادی و معنوی سایت متعلق به Khpimc.ir می باشد.