مدیران سابق شرکت

۱مهندس محمد حبیب پور

زمان تصدی  :  ۸۲ الی ۸۶

۲مهندس عبدالرضا ابیض

زمان تصدی : ۸۶ الی ۸۸

۳مهندس سعید رئوفی نسب

زمان تصدی : ۸۸ الی ۸۹

۴مهندس شکرالله عباسی

زمان تصدی : ۸۹ الی ۹۰

۵مهندس عبدالرضا ابیض

زمان تصدی : ۹۰ الی ۹۳

کلیه حقوق مادی و معنوی سایت متعلق به Khpimc.ir می باشد.