پروژه های ژئوتکنیک و عملیات خاکی

  • حفاری گمانه های زهکش نیروگاه دوم سد شهید عباسپور
  • احیای زهکش های بدنه و تکیه گاه سد مخزنی دز و سد شهید عباسپور
  • ایجاد زهکش های جدید و احیای زهکش برم های جناح راست سد مسجد سلیمان

jeoteknikjeoteknik1

کلیه حقوق مادی و معنوی سایت متعلق به Khpimc.ir می باشد.