تعمیر و نگهداری آبرسانی

  • بهره برداری ، تعمیر و نگهداری از تاسیسات ، ایستگاه های پمپاژ و شبکه های آبیاری کرخه و شاوور
  • تعمیر و نگهداری خط انتقال ۱۰۰۰ میلیمتر دارخوین به بندر امام خمینی و شبکه توزیع آب شرب روستاهای شهرستان شادگان
  • تعمیر و نگهداری خط انتقال ۶۰۰ میلیمتر تصفیه خانه سید حسن به شهرستان هفتگل

abresani- tamir va negahdari(1) -abresani-istgahe pompaj(2)

کلیه حقوق مادی و معنوی سایت متعلق به Khpimc.ir می باشد.